Arkitema
Aarhus - Danmark / Denmark

Frederiksgade 32
 DK-8000 Århus C

SEARCH ABOUT Local, National or Global COMPANIES or ORGANIZATIONS in any Business, Service, City or Country AROUND THE WORLD.


Arkitema - Aarhus - Denmark

Arkitema's vision er at gøre en forskel – at give ny mening. Derfor tænker vi ikke udelukkende i form og funktion, vi tænker i helhedsløsninger, som fungerer både på det arkitektoniske, rumlige og æstetiske niveau, men også på bl.a. det økonomiske, sociale og miljømæssige niveau.
For at nå dette mål inddrager vi så vidt muligt vores bygherre, brugere og gerne forskellige faggrupper tidligt i processen. Alle bidrager på tværs af faggrupper til at opbygge et solidt fundament af viden tidligt i forløbet. Vores erfaring er, at en sådan proces gør op med rutiner og vanetænkning og giver de bedste forudsætninger for meningsfuld og nytænkende arkitektur.

Arkitema–huset - Aarhus - Denmark..Mødeboxe - Arkitema ..Atrium - Arkitema

Vi beskæftiger os med opgaver inden for hele fagets bredde, og vores mål er hele tiden at blive bedre. Vi udvikler os ved at deltage i konkurrencer og udviklingsprojekter. Vi udfordrer vores arbejdsmetoder og faglige kompetencer ved at arbejde med andre kulturer og traditioner på det globale marked.

Udover en række bygningsafdelinger råder Arkitema over afdelinger med spidskompetencer inden for sundhed, biotek, undervisning, boliger og restaurering / renovering. Desuden har vi en stor landskabsafdeling, der arbejder med alle skalaer: fra planlægning til offentlige rum og haver. Vi har en designafdeling, der beskæftiger sig med alle de områder af design, der knytter sig til byggeri og skærper oplevelsen af arkitekturen.
Vi har således kompetencer til at varetage alle facetter af en opgave – fra stor til lille skala. På tværs af disse afdelinger har Arkitema et veludviklet netværk som sikrer, at viden og faglig udvikling spredes i organisationen.

At være en tegnestue under konstant udvikling stiller høje krav til medarbejdernes faglige viden, samarbejdsevner og engagement, ligesom det kræver, at vi kan tilbyde den enkelte medarbejder et selvstændigt, meningsfyldt og udfordrende arbejde med høj grad af frihed og selvbestemmelse.
Vi fokuserer på de rammer, medarbejderne har at udfolde sig i. Derfor investerer vi i professionelle uddannelsesprogrammer; derfor har vi en Forsknings- og Udviklingsafdeling, som styrker tegnestuens fundament for kreativitet og nytænkning, blandt andet ved at sætte fokus på designprocessen, udvikle nye arbejdsmetoder etc.

 

Per Feldthaus
Adm. direktør, arkitekt maa
Arkitema K/S
Frederiksgade 32
DK-8000 Århus C
www.arkitema.dk

Tel.:  +45 7011 7011
Fax.: +45 8613 7011

Glooobi Company Authentication

Broaden your company’s reach – locally, nationally, globally .Local National Global Reach

Powered by GLOOOBI  and  InterConsult21 World Class Company  World Class Services and World Class City

Copyright © 2007 by InterConsult21. All Rights Reserved.
This site uses cookies for statistics. By using this site, you signify your agreement with our Terms and Conditions & Privacy